ÅSKSKYDD

Blixt har mycket kraft och energi och om den väljer att slå ditt hem finns det inget stopp för det. Men du kan skydda dig mot större skador genom att få hjälp från en takläggare och installera ett blixtskyddssystem.

Stormar och blixtar – varning från takrörmokaren

När blixtnedslag under stormar är många initialt imponerade av det vackra naturskådespelet. Men dessa elektriskt laddade bågar mellan molnen kan också vara mycket farliga för byggnader och människor. Blixt har mycket kraft och energi och om den väljer att slå ditt hem finns det inget stopp för det. Vad du kan göra är dock att skydda dig mot större skador genom att få hjälp från en takläggare. Takläggare kan installera ett blixtskyddssystem så att blixtarna kan fångas upp och säkert avledas. I extrema fall skyddar du ditt hus, ditt liv och din plånbok.

Hur fungerar blixtskydd?

Ett blixtskyddssystem är ett sätt att leda blixtar i marken och bort från huset. Blixtneddelningen delas av avlyssningsanordningarna på taket i flera strömvägar och föres via avledarna på väggen ner till marken och in i jorden, där fundament eller djupa jordelektroder används. En takrörmokare kan installera sådana system professionellt och med lämplig specialistkunskap, varigenom byggnadens utsida såväl som elnätet inuti huset – och för att inte glömma invånarna – skyddas.

Hur din rörmokare bygger skyddssystemet

Ett externt blixtskyddssystem består av ett avlyssningssystem, ett nedledarsystem och ett jordningssystem. Dessa har luftanslutningar, ledare och en anslutning med metallkroppar och jordningselektroder.

  • Avlyssningsanordning
    Syftet med avlyssningsanordningen är att fånga upp och distribuera blixtar från utsidan. Den består av de linjer som läggs som ett nätverk och stavarna som är själva avlyssningsanordningen. Sådana anordningar kan installeras av en takläggare på alla typer av tak.
  • Urladdning
    Den energi som delas upp av luftavslutningssystemet längs väggen i riktning till jordningen. Oftast används rostfritt stål eller aluminium av ett takföretag. Ledaren är ansluten till jordningssystemet genom jordledningarna från takläggaren.
  • Jordning
    Med jordning fördelas blixtströmmen över ett stort utrymme i marken. Detta för att göra blixtar ofarliga.

Kontakta oss som din takläggare i Stockholm!