DET PLATTA TAKET

Vi som takläggare i Stockholm informerar dig idag om platt takkonstruktion, dess fördelar och olika fördelar.

Allmän information om det platta taket från takläggaren Stockholm:

Ett tak kallas endast ett platt tak när takytan inte överstiger en lutning på mer än 4 ° och har en tätning istället för en takbeläggning.
Ett tak med endast en liten lutning kallas en specialkonstruktion i platt takkonstruktion.
Under alla omständigheter måste takläggaren Stockholm ta en bild själv och kontrollera om ett platt tak är möjligt, eftersom detta kräver särskilda åtgärder som snarast bör utföras av en takläggare.

Fördelarna med taket för takläggaren Stockholm är:

  • Det är möjligt att belysa rummen under det platta taket genom den platta takkonstruktionen.
  • Det är också möjligt att använda det platta taket som ett parkeringsdäck på grund av den platta takkonstruktionen. Denna variant används ofta av stora företag. Du bör lita på den mästerliga takhandeln, oavsett från vårt takföretag eller någon annan som är mycket bekant med platt takkonstruktion. Så du är på den säkra sidan.

Takläggaren Stockholm förklarar för dig vilken användning ett platt tak vanligtvis har:

  • Ett platt tak används vanligtvis inte längre och matas bara in för nödvändigt underhåll av takläggaren för en plan takkonstruktion.
  • Som redan nämnts utvidgas det fria utrymmet ofta och används som takterrass för anställda eller som parkeringsdäck för stora företag.
  • Alternativt kan ett plant tak också utsmyckas med grönområden etc. efter föregående samråd med takläggaren.

Vi rekommenderar snarast en takläggare eftersom:

Om ingen av dessa varianter ifrågasätts är det dock viktigt att se till att isoleringsarbetet utförs i strikt överensstämmelse med de angivna föreskrifterna för konstruktion av platta tak. Det är därför en stor fördel att beställa en takläggare från planläggningsavdelningen för att säkerställa hela byggnadens säkerhet på lång sikt.

Mycket är möjligt, så vi är glada att komma till dig. Vi som takläggare i Stockholm kommer gärna ge dig råd om alla möjligheter inom platt takkonstruktion och implementera dina idéer på bästa möjliga sätt.

Det platta taket, återigen sammanfattat kompakt av takläggaren Stockholm:

  • Ett platt tak måste uppfylla vissa kriterier för att kunna kallas ett platt tak i platt takkonstruktion.
  • Användningen av taket måste också diskuteras i förväg, eftersom olika typer av isolering måste beaktas på grund av de olika belastningsnivåerna på det platta taket.
  • Du kan använda det platta taket som ljuskälla och spara energi i processen.
    Det platta taket kan också användas som parkeringsplats eller takterrass.

Kontakta oss som dina professionella takläggare i Stockholm!