NY TAKLÄGGNING PÅ FÖRSAMLINGSKYRKAN

Den katolska församlingskyrkan i Stockholm lyser med ett nytt tak. Förutom att byta ut skifferplattor på klocktornet, reparerades också kyrkans kors.

Den nuvarande kyrkobyggnaden, vars grund, enligt information från församlingen, går tillbaka till 12-hundratalet. Många förlängningar och renoveringar, såsom tornets övre våning från 1869, gav kyrkan sin nuvarande form. Själva kyrkan består av ett torn och en kropp

Renoveringsåtgärder krävde en ny takbeläggning.
Under den nya takläggningen avlägsnades de delvis förfallna och defekta takpannorna på kyrkan helt. Därefter kontrollerades kyrkans byggnads takkonstruktion för att lägga en stabil grund för det nya taket. Defekta skifferplattor ersattes på kyrktornet med nya och pryds nu med eleganta nya plattor.

Takdränering, i form av takrännor, rör och regnvattenavlopp, prefabricerades i rörmokarens verkstad för att matcha det nya taket i koppar och fästes professionellt på taket. För kyrkans besökares säkerhet har vi också installerat ett nytt snöskydd på kyrkans tak.

Dessutom reparerades det defekta korset som en del av det nya taket.

Behöver du också hjälp med takläggning eller takrenovering i Stockholm. Kontkata oss som din takläggare!