TAKFEL

De som bygger sitt eget hus vill ofta behärska de flesta uppgifterna själva. Men för att ordentligt täcka ett tak behöver du specialistkunskaper och färdigheter.
Vanligaste takfelen

De som bygger sitt eget hus vill ofta behärska de flesta uppgifterna själva. Men för att ordentligt täcka ett tak behöver du specialistkunskaper och färdigheter. Framför allt kräver att takplattorna är korrekta en noggrann arbetsmetod. Defekter kan orsaka läckor och fukt kan tränga in, vilket i sin tur kan leda till mögeltillväxt. Därför är det bäst att hyra in takföretaget i ditt område.

Fel utan hjälp från takläggaren

Takläggare eller gör det själv måste arbeta med rätt läggningsmetoder. Högkvalitativa material är till ingen nytta om de inte fungerar ordentligt. De vanligaste misstagen här är:

  • Otillräcklig planering (kommande uppgifter bör definieras, arbetsledning och budget planeras)
  • Fel idéer (det är viktigt att få information, låt oss som takläggare i Stockholm ge dig råd)
  • Överskatta sina personliga kunskaper
  • Ytterligare arbete som kommer i vägen för takläggningen

Du bestämmer dig trotts allt att sköta arbetet själv

Om du redan har kommit i kontakt med takläggning och känner dig säker på att du kan arbeta utan hjälp av en takläggare, bör du fortfarande överväga eller utesluta följande punkter:

  • Saknad eller felaktig läggning av startbehållaren (det bör inte finnas några luckor)
  • Felaktig inklämning av spikar (fäst spikarna korrekt – bulta inte i böjda, för djupa eller för höga – och använd minst 4 spikar per panna eller ännu mer på platta tak som är motståndskraftiga mot korrosion)
  • Feljusterad kantplatta (metallkanterna på takets undersida måste behandlas snyggt, eftersom de stöter bort regnvatten som kan komma under takkanten och de håller insekter borta från vinden)
  • Fel bältroslutning (bältros bör vara lämplig för takets lutning)Din säkerhet är alltid det viktigaste! Om du inte är säker på om du kan göra takrenovering eller takläggning själv är det bättre att kontakta takföretaget i ditt område.

Kontakta oss som dina takläggare i Stockholm!