TAKISOLERINGEN

Vi som takläggare i Stockholm kommer att informera dig idag om isoleringen av ett tak.

Människor förlorar det mesta av värmen över huvudet. Det är inte annorlunda med takläggning. Upp till 35 procent av värmen kan komma ut genom dåligt isolerat tak. Därför är adekvat isolering av taket från en takläggare i Stockholm en viktig energibesparingsfaktor. Våra takläggare ger dig gärna råd om takarbete med rätt värmeisolering.

Takläggaren Stockholm skiljer mellan följande typer av isolering:

Takläggning med isolering under tak

När det gäller isolering under taket fixeras isoleringsmaterialet under takbjälkarna av takläggaren. För det mesta finns det redan system med beklädnad för taket. Detta sparar att du sedan måste klädda takbjälken.

Takläggning med mellanstångsisolering

Som namnet på isoleringen mellan takbjälkar redan antyder är isoleringen installerad mellan takbjälkarna. Om vinden ska användas som ett bostadsutrymme bör även beklädnad installeras, men detta kan göras utan problem för takläggaren Stockholm.

Takläggning med ovan-takisolering

Med ovanisolering är isoleringen fäst på takbjälken. Denna metod är mycket användbar eftersom bostadsutrymmet inte är begränsat och det finns en tät isolering. Du bör dock prata med en takläggare om en så stor insats.

Takläggning med över-list isolering

Över-list isolering är en förlängning av isoleringen. Isoleringen är placerad ovanför taklisterna, ovanför takbjälkarna, vilket också skapar samma fördelar som isoleringen ovanför takbjälken.

Takläggning med platt takisolering

Det finns bara några sätt att isolera ett platt tak. Möjligheterna beror på takets lutning och konstruktion.

Ta reda på mer från oss som takläggare i Stockholm om mer exakta metoder och möjliga lösningar för värmeisolering.