TAKREPARATION AV KRAUSS HANDELSSKOLA

Den 10 och 11 februari rasade en storm över Stockholm. Fallna träd förlamade delvis trafiken. På Handelshögskolan slits delar av det platta taket bokstavligen av och fördes bort av stormen. På grund av de starka vindkastarna måste delar som flyger runt säkras av brandkåren och området stängs för trafik.

Takläggare med sin nödtjänst direkt på plats

På grund av stormskadorna på taket och de resulterande läckorna kom stora mängder vatten omedelbart in i byggnaden. Vår 24-timmars räddningstjänst var omedelbart på plats och var i ständig användning långt in på natten. Läckorna förseglades provisoriskt direkt så att ingen ytterligare skada på byggnaden kunde uppstå.

Renovering av taket på handelshögskolan i Stockholm

På grund av de många skadorna måste skolans tak renoveras helt. Våra takspecialister för platta tak genomförde omfattande renoveringsåtgärder förutom nödreparationer. Precis i tid för början av läsåret 20/21 strålade taket i ny prakt.

Kontakta oss som din takläggare i Stockholm!