TAKUNDERHÅLL PÅ VÅREN

Våren har nu kommit helt och det är grönt överallt. Under de senaste månaderna har ditt tak å andra sidan tålt kallt, vått, vind, snö och i vissa fall snö. På grund av dessa belastningar bör taket inspekteras på våren, helst av ditt lokala takföretag.

Taket under de kalla månaderna

Extern kontroll av takläggaren
Mindre defekter på taket kan kännas igen direkt av takläggaren och korrigeras vanligtvis snabbt. Dessa mindre brister i takläggningen inkluderar:

  • Smutsiga eller skadade rännor. Om rännan är smutsig kan den rengöras med en enkel handkvast. Blad eller överskott av granulat är till exempel smuts. Skadade takrännor, nedrör eller andra avloppsdelar som takhål bör bytas ut av ett takföretag om de inte kan repareras.
  • Skadade träpaneler. Om träpanelerna är skadade eller ruttna, bör träpanelerna repareras professionellt eller ersättas av en takläggare.
  • Skadad takpanna. Om takpannan är skadad eller saknas helt, bör takföretaget i närheten fixa en ny.

Intern kontroll av takläggaren

Även från insidan kan taket se några defekter som har dykt upp under vintern. Fel som till exempel kan ses på vinden är:

  • Skador på takbeklädnaden. Detta bör repareras av en takläggare.
  • Felaktig ventilation. insugnings- och frånluftsöppningar måste vara fria så att luften kan cirkulera väl. Annars kan fukt utvecklas. Detta bör kontrolleras av ett takföretag i närheten.

Takkontroll av den professionella takläggaren

Mindre defekter bör också kontrolleras och åtgärdas av takläggaren. Detta är det enda sättet att garantera takets hållbarhet. Stora brister bör åtgärdas mycket snabbt. Säkerheten för boende och förbipasserande talar också för en omfattande takkontroll av takläggare. Husägare kan hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå på grund av dåligt underhållet tak.

Kontakta oss om du behöver en takläggare i Stockholm eller om du har några frågor gällande tak!