UPPGIFTER FÖR EN TAKLÄGGARE

Vad gör en takläggare exakt? Vilka är verksamhetsområdena för ett takföretag? Takläggarens grunduppgift …

Vi som takläggare

Vad gör en takläggare exakt? Vilka är verksamhetsområdena för ett takföretag?
Alla känner takläggarens huvuduppgift: se till att en byggnad är byggd för att vara vind- och väderbeständig.
Detta gäller inte bara taket. Fasadens konstruktion är också en viktig faktor, till exempel när det gäller isolering. Dessutom är takläggaren Stockholm specialisten för takfönster eller installation av solsystem. Han kan till och med arbeta i källarrum.

Oavsett om det är en ny byggnad, en renoveringsåtgärd eller en renovering, är allt ansvarsområdet för takläggaren. Arbetet i ett takföretag är därför särskilt varierat, också för att det inte bara genomför åtgärder utan också kontrollerar åldrade tak och fasader och registrerar brister som bör åtgärdas.

Täcker taket

För att hålla en byggnad torr inuti måste ett tak tåla kraftigt regn. Det finns också olika material för olika takformer som vi som takläggare använder för att skydda byggnader från fukt:

 • tegel
 • skiffer
 • plast
 • bitumen
 • betong
 • koppar
 • halmtak
 • clapboard

Naturligtvis använder vår takläggare från Stockholm också olika typer av takpannor:

 • Ihålig tegelsten
 • Takplattor för bäversvans
 • Tegelstenar
 • Sammankopplade plattor
 • Platta takpannor

Tegelstenarna placeras på taket och läggs på listerna.
Om taket ska vara ett “grönt tak” (vilket är ett välkommet alternativ för platta tak) täcks det av gräs eller buskar eller fylls med grus och planteras sedan.

Isolering och tätning

Det finns energiriktlinjer för alla byggnader, nyckelordet Energibesparingsförordning. Alla takläggare måste hålla sig till dessa så att värmeenergin inte förbrukas för mycket. För detta är det viktigt att byggnader är väl isolerade. Vår takläggare i Stockholm tätar vindar, ytterväggar och källare.

Montera

Takfönster är också en del av ett takföretags ansvarsområde. Takläggaren i Stockholm monterar professionellt både takfönster och regnrännor, avlopp från platta tak, blixtstänger, solsystem och andra system runt taket.

Underhåll och reparation

Det finns slitage överallt, inklusive byggnader med väderbeständiga material. Tagelpannor kan till exempel böja takytor eller regnrännor eller göra dem läckande. Dessa måste upptäckas och repareras eller förnyas av takläggaren i Stockholm.

Kontakta oss som din takläggare i Stockholm!